EU Persondataforordningen

EU Persondataforordningen (2016/679) (”Forordningen”) stiller krav til, hvordan virksomheder, organisationer og myndigheder be­handler oplysninger om fysiske personer. Det gælder også forsikringsmæglere. Ciba er som databehandler i samarbejde med hver enkelt kunde forpligtet til at indgå en databehandleraftale.

I CIBA efterlever vi naturligvis de stillede krav.

Vi har i samråd med Forsikringsmæglerforeningen udarbejdet gældende politik samt databehandleraftale til vores kunder.