Professionelt ansvar

Med en professionel ansvarsforsikring kan din virksomhed trygt tilbyde rådgivningsopgaver.

Som rådgivningsvirksomhed er det væsentligt at sikre sig mod krav og sagsanlæg fra kunder, der mener at have lidt et tab som følge af den rådgivning, din virksomhed har ydet.

Vi tilpasser forsikringsbehovet til din virksomheds individuelle behov og sikrer optimal afdækning af alle relevante risici.

Et ansvarskrav kan have fatale konsekvenser for din rådgivningsvirksomhed, hvis ikke I er tilstrækkeligt og relevant forsikret.

Kompetente og specialiserede mæglere i CIBA kender alt til sammensætning af denne forsikring og kan bistå din virksomhed med nødvendig indsigt.

Bestyrelses- & direktionsansvarsforsikring (D&O)

Bestyrelses- & direktions ansvarsforsikring beskytter ledelsen, direktionen og bestyrelsen.
Ledelsen, direktion og bestyrelsen hæfter personligt, såfremt der ikke foreligger en D&O-forsikring. Private formuer kan således være i spil i tilfælde af, at din virksomhed bliver mødt af et erstatningskrav.
Vi tilpasser forsikringsbehovet til din virksomheds individuelle behov og sikrer optimal afdækning af alle relevante risici. Et ansvarskrav kan have fatale konsekvenser for din virksomheds ledelse, direktion og bestyrelse, hvis ikke I er tilstrækkeligt og relevant forsikret.