Film/TV produktioner, arrangementer/koncerter og event arrangører

CIBA film solution rådgiver små og store tv/film produktions selskaber i Danmark og øvrige Europa.

Vi vurderer alle risici og tilbyder optimale, samlede løsninger målrettet film- og underholdningsindustriens tekniske, kommercielle og organisatoriske behov for forsikringsdækning.

Filmprodukter:

  • Død, sygdom eller udeblivelse blandt nøgleskuespillere eller personer som er af afgørende betydning for  produktionen.
  • Forsikring mod fejl og forsømmelser begået af produktionsselskabet og distributørerne.
  • Tab af -eller skade på filmnegativer.
  • Fysisk skade på filmkulisser, kostumer eller kameraudstyr.
  • Tredjepartsansvar for produktionen.

Event produkter :

  • Afsavn af lokation
  • Udeblivelse af centrale kunstnere eller artister
  • Terrorisme eller trusler om terrorisme