Advokater

Vi har gjennom 20 år jobbet med forsikringsløsninger til advokater. Vår erfaring og eksklusive kontakter sikrer bedriften din en skreddersydd løsning med optimal dekning av alle relevante risikoer.

Kompetente og spesialiserte meglere i CIBA med inngående bransjekunnskap er din sikre allierte. Vi sikrer fleksibilitet, kvalitet og proaktivitet, og vi er alltid på forkant med nye tiltak og sammensetninger av forsikringsløsninger til din bedrift.

[Translate to Norwegian:] Lyder det INteressant?
Kontakt os her

Vår service

Vi gir råd og henter inn løsninger primært innen følgende områder:

·         Profesjonelt ansvar inkl. grov uaktsomhet

·         Lovpliktig garanti

·         Bedriftsansvar

·         Partneransvar

·         Avløpsdekning

·         Nettbankforsikring, kriminalitet

·         Garanti for eiendomsmeglere

·         Kausjonsforsikring

·         Styreansvar

·         All Risk, Kontorforsikring

·         Arbeidsskade

I tillegg fins det flere forskjellige dekninger som kan inngå i vår løsningsmodell og forsikringssammensetning i din bedrift.
Kontakt oss nå for et uforpliktende møte, og få innsikt i fordeler og besparelser et samarbeid med CIBA kan bety for din bedrift.