Profesjonelt ansvar

Med en profesjonell ansvarsforsikring kan din bedrift trygt tilby rådgivningsoppgaver.

Som konsulentselskap er det viktig å sikre seg mot krav og søksmål fra kunder som mener å ha lidt et tap som følge av den rådgivningen din bedrift har gitt.

Vi tilpasser forsikringsbehovet til din bedrifts individuelle behov og sikrer optimal dekning av alle relevante risikoer.

Et ansvarskrav kan ha fatale konsekvenser for din rådgivningsbedrift hvis dere ikke er tilstrekkelig og relevant forsikret.

Kompetente og spesialiserte meglere i CIBA kjenner alt til sammensetningen av denne forsikringen, og vi kan hjelpe din bedrift med nødvendig innsikt.

[Translate to Norwegian:] Lyder det INteressant?
Kontakt os her

Styre- og direksjonsansvarsforsikring (D&O)

 

Styre- og direksjonsansvarsforsikring beskytter ledelsen, direksjonen og styret. Ledelse, direksjon og styre er personlig ansvarlig hvis det ikke fins en D&O-forsikring. Private formuer kan derfor være i spill i tilfelle av at din bedrift blir møtt av et erstatningskrav.

Vi tilpasser forsikringsbehovet til din bedrifts individuelle behov og sikrer optimal dekning av alle relevante risikoer. Et ansvarskrav kan ha fatale konsekvenser for din bedrifts ledelse, direksjon og styre hvis dere ikke er tilstrekkelig og relevant forsikret.

[Translate to Norwegian:] Lyder det INteressant?
Kontakt os her