Forsikringer for luftfart

CIBAs erfarne meglere tilbyr eksklusiv service og erfaring innen forsikringsmegling for luftfart. Vårt team er lokalisert i Danmark og London.

Våre profesjonelle, dedikerte og pasjonerte team gir proaktive råd og tilpassede løsninger tilpasset til dine individuelle behov. Vi har veldig gode relasjoner med Lloyds i London samt andre luftfartsforsikringsselskaper i Europa.

Vi har tilgang til høyeste kvalitet og eksklusive produkter som er tilgjengelig på markedet, og vi er klare til å gi deg de beste og mest konkurransedyktige tilbudene.

Helikopter and Off-shore

Vi forstår risikoen ved helikopteroperasjoner. Vi er nært kundene våre, og vi kjenner til de daglige operasjonene og hver detalj for å eliminere risikoer.

Et omfattende erfaringsteam i CIBA jobber med spesielle risikoer knyttet til helikopteroperasjoner som:

·         Offshore olje/gass-plattform

·         Lang linje og tungløft helikopter

·         Lege- og ambulansetjenester

·         Heli-skiing

·         Vedlikehold av strømledninger

·         Trekkvaier og linje

·         Kommersielle fly og sightseeing

Vi representerer alle store helikopterforsikringer og søker hele markedet for å dekke dine risikoer på den best mulige måten.

Alle våre kunder har tilgang til det mest effektive serviceoppsettet 24/7 hele året.

Airport Insurance

Ciba kan jobbe med din luftfartsforsikringsprodusent og tilpasse vår ansvarsbeskyttelse for å matche din drift og eksponering - inkludert noen eller alle disse dekkene. Enten offentlige så vel som private flyplasser:
• Flyplassansvar
• Arbeidsgiveransvar
• Arbeidskompensasjon
• bygninger
• Lokaler automatisk dekning
• Avising
• Hangar Keepers
• Vedlikehold

Vi har godt etablerte relasjoner med Lloyds i London, så vel som andre forsikringsselskaper i Europa

Loss of Licence

Hvis en pilot mister sin lisens er det flere ting som kan skje. Først og fremst bør piloten ha en «tap av lisens»-forsikring som sikrer vedkommende økonomisk i fremtiden.

Heretter er det mange muligheter for å bli i bransjen. Simulatorinstruktør er veldig nærliggende, og det krever ingen lisens. Jobb i ”operations department”, HR for screening av nye piloter, teoriunderviser i flyselskap eller på en flyskole, kontrollør ved luftfartsmyndighet, EASA (European Aviation Safety Agency) for bare å nevne litt.

I CIBA kan vi tilby å tegne forsikring for både studerende og ferdigutdannede piloter.