CIBA Customer Solution

Vi har stor erfaring i detaljerede forsikringsløsninger og den daglige administration.
I et samarbejde med os vil din virksomhed modtage følgende ydelser:

 • Analyse af virksomhedens risici, herunder tilpasning.
 • Udbud af forsikringerne
 • Forsikringspolitik
 • Vores rådgivning til optimering heraf.
 • Fleksibel handlefrihed og indsigt til at træffe den rigtige beslutning. Vi samarbejder med en bred vifte af de bedste forsikringsselskaber.
 • Vi gennemlæser/godkender policer, opgørelser, giro mv. før de sendes til Jer
 • Ansvarlige i virksomheden holdes løbende orienteret om nye eller ændret forsikringstiltag.
 • Online-adgang til policer, forsikringsoversigt, møderapporter mv.
 • Hjælp og assistance ved skader.
 • Professionelt fast team tilknyttet. Ved valg at nyt forsikringsselskab beholder du din professionelle  rådgiver i CIBA.
 • Stort internationalt netværk.