CIBA UK

När vi väl öppnat ett företag i England är det dels att komma närmare våra kunder, men också att närma sig var allt händer med våra internationella kunder.

Det är viktigt för vårt befintliga företag - men även för nya kunder - att vi ständigt håller oss uppdaterade med vad marknaden kan erbjuda. På det sättet kan vi leverera unika, riktade och anpassade lösningar.