Shipping

Som vaktmästare / speditör finns flera saker att göra och att ta hänsyn till.

Vi har mer än 35 års erfarenhet av försäkringar och råd till exempel runt

* Arbetsskada
* Ansvarsförsäkring
* Förareförsäkring
* Fraktansvar
* Speditör
* Miljöansvar
* Kommersiell egendom
* Fordon
* Transportförsäkring


Kontakta CIBA och hör mer om fördelarna du kan få.