Professionellt ansvar

Med en professionell ansvarsförsäkring kan ditt företag tryggt erbjuda rådgivningsuppgifter.

Som rådgivningsverksamhet är det viktigt att skydda sig mot krav och stämningar från kunder som anser att de har lidit en förlust till följd av den rådgivning som ditt företag har gett.

Vi anpassar försäkringsbehovet till ditt företags individuella behov och säkerställer optimal täckning av alla relevanta risker.

Ett ansvarskrav kan få ödesdigra konsekvenser för ditt rådgivningsföretag om du inte är tillräckligt och relevant försäkrad.

Kompetenta och specialiserade mäklare hos CIBA är väl insatta i sammansättningen av den här typen av försäkring och kan hjälpa ditt företag med nödvändiga insikter.

[Translate to Swedish:] Lyder det INteressant?
Kontakt os her

Styrelse- och ledningsansvarsförsäkring

 

Styrelse- och ledningsansvarsförsäkring skyddar ledningen och styrelsen.

Ledningen och styrelsen är personligen ansvarig om man inte har denna typ av försäkring. Privata förmögenheter kan därmed stå på spel om ditt företag utsätts för ett ersättningskrav.

Vi anpassar försäkringsbehovet till ditt företags individuella behov och säkerställer optimal täckning av alla relevanta risker. Ett ansvarskrav kan få ödesdigra konsekvenser för ditt företags ledning och styrelse om du inte är tillräckligt och relevant försäkrad.

[Translate to Swedish:] Lyder det INteressant?
Kontakt os her