Förvärvsarbete och industri

Vi ser det som vår viktigaste uppgift att ditt företag har rätt försäkring, med den bästa omfattningen till det bästa priset.

Kompetenta och specialiserade mäklare hos CIBA kan ta över det stora ansvaret för ditt företag. Vi skapar insikter, ger en överblick över och erbjuder rådgivning om alla relevanta försäkringar – alltihop anpassat för just ditt företag.

Vi hanterar komplexa försäkringslösningar för företag både nationellt och internationellt. Utgångspunkten är alltid vår erfarenhet, expertis och nätverk, vilket är en förutsättning för att skapa den bästa lösningen till den lägsta kostnaden.

Vi kommunicerar på ett tydligt och begripligt språk och vi garanterar dig proaktiv uppföljning och service så att du i ditt företag kan känna dig säker på att alltid vara korrekt och tillräckligt försäkrad, utan affärskritiska risker som hänger som tunga moln över den dagliga verksamheten.

Du behöver använda din tid på att skapa resultat, så ser vi till att du inte behöver tillbringa värdefull tid och energi på företagets försäkringstjänster.

Vi gör företagets riskanalys, står för all administration och bistår dig vid skador. Vi samlar allt i ett avtal, på ett ställe, med en kontaktpunkt – din kompetenta och specialiserade mäklare hos CIBA.

Vår service

Vi har lång erfarenhet av detaljerade försäkringslösningar och den dagliga administrationen.
Vi erbjuder ditt företag följande tjänster:

·                     Analys av företagets risker, bland annat anpassning

·                     Rådgivning för att optimera dessa

·                     Flexibel handlingsfrihet och insikter för att fatta rätt beslut. Vi samarbetar med ett brett utbud av de bästa försäkringsbolagen

·                     Lösningsförslag / undersökning av marknaden

·                     De ansvariga för företaget informeras löpande om nya eller ändrade försäkringsåtgärder

·                     Onlinetillgång till försäkringsbrev, möten efter behov, CIBA-riskrapport

·                     Skadebehandling

·                     Professionellt fast team knutet till dig. När du väljer ett nytt försäkringsbolag behåller du din professionella rådgivare hos CIBA

·                     Stort internationellt nätverk