Internationella försäkringar

Vårt nätverk av internationella samarbetspartner är unikt. Vi kan för våra kunders räkning välja den bästa för jobbet i de berörda länderna. Oavsett var du som internationellt företag har din verksamhet kan vi välja rätt lösning för just dig.

Vi agerar lokalt och ser till att alla lösningar följer gällande lagar. Vi samlar allt i ett avtal, på ett ställe, med en kontaktpunkt till en kompetent och specialiserad mäklare hos CIBA.

Kvalitet, facklig expertis och tryggheten i att anlita en specialist – även när det gäller internationella tjänster – det är inget vi kompromissar med.

Vi täcker Europa i ett åtagande

 

CIBA levererar internationella försäkringar som är relevanta för ditt företag. Vi är verksamma i hela Europa och vet allt om vilka lagar och regler som gäller och hur vi håller ditt företag säkert.

Vi har den internationella expertis som krävs. Men den lokala passionen ger oss en unik inblick, vilket gynnar ditt företag och gör att vi kan hitta de små detaljerna som kan göra stor skillnad i fråga om ett ersättningsanspråk.

Vi anser att det måste finnas en balans mellan försäkringsskyddet och de risker som finns. Den tjänst vi erbjuder ditt företag garanterar dig den lämpligaste försäkringen med den mest adekvata omfattningen.

Vårt arbetssätt sparar tid och pengar, och våra kunder erbjuds försäkringstjänster som är anpassade efter deras finansiella målsättningar.