Sjukförsäkring

Medarbetarna är företagets största och mest värdefulla tillgång. Väntelistor på sjukhus kan vara både dyra och medföra stora kostnader. En snabb behandling kan innebära färre bekymmer och att anställda snabbt kommer tillbaka till jobbet.

Vi samarbetar med några av landets ledande företag när det gäller sjukförsäkringar. Det kan vara svårt för företaget att få inblick i hur företaget uppnår den bästa försäkringen för de anställda.

Vi skapar en översikt över hur de anställdas situation ser ut när de måste anlita ett privatsjukhus.

Försäkringen innehåller exempelvis:

         Förundersökning

         Tillgång till privatsjukhus

         Operation och behandling i såväl öppenvård som vid inläggning.

         Rehabilitering

         Besök hos sjukgymnast, kiropraktor, psykolog, etc.

         Second opinion

         Missbruk

         Medicin

         Transport