Kund Solution

Vi har lång erfarenhet av detaljerade försäkringslösningar och den dagliga administrationen.
Vi erbjuder ditt företag följande tjänster:

·                     Analys av företagets risker, bland annat anpassning

·                     Rådgivning för att optimera dessa

·                     Flexibel handlingsfrihet och insikter för att fatta rätt beslut. Vi samarbetar med ett brett utbud av de bästa försäkringsbolagen

·                     Lösningsförslag / undersökning av marknaden

·                     De ansvariga för företaget informeras löpande om nya eller ändrade försäkringsåtgärder

·                     Onlinetillgång till försäkringsbrev, möten efter behov, CIBA-riskrapport

·                     Skadebehandling

·                     Professionellt fast team knutet till dig. När du väljer ett nytt försäkringsbolag behåller du din professionella rådgivare hos CIBA

·                     Stort internationellt nätverk